Adéu Java, hola Kotlin

kotlin

 

Des dels seus inicis, i de forma oficial, l’únic llenguatge de programació compatible amb el sistema operatiu Android ha estat Java. Si bé Java sempre ha matingut la fama de ser un llenguatge de programació complex, produint certes dificultats per als programadors, Google ha anunciat en l’últim Google IO el seu successor: Kotlin.
Però per què Google s’ha decantat per Kotlin, tenint altres opcions com Scala, Ceylon o Clojure? Malgrat les diferents opcions, Kotlin ha comptat amb el suport de Jetbrains, l’empresa responsable del IDE IntelliJ en què està basat Android Studio.

Què és Kotlin?

Kotlin és en realitat un llenguatge de programació que és bastant semblant a Java, ja que es va dissenyar per ser un possible successor. No obstant això,  aquest nou llenguatge prescindeix de les complexitats de Java i afegeix algunes funcions que fan que la programació sigui més simple i ràpida. Aquest llançament recorda al de ja fa uns anys d’Apple amb Swift. En canvi, Kotlin està en una millor posició per assaltar el mercat d’Android del que ho està ara mateix Swift, ja que aquest, en comparació amb Swift de Objective-C,   Kotlin és llenguatge millor dissenyat per substituir Java. Amb tot, cal remarcar que Swift va originar una ruptura total amb tot el codi preexistent i amb la forma de programar per Cocoa.

Quin és el futur?

És molt probable que amb el llançament de Kotlin es retallin diferències entre els programadors de les dues grans plataformes mòbils: iOs i Android. Així, tot i que el semblant superficial entre Kotlin i Swift és molt notable, s’ha de destacar que Kotlin és, de lluny, molt menys complicat que Swift. Es preveu que aquest semblant fomenti la captació de programadors iOs cap a Android i que la facilitat de Kotlin faci que es quedin en l’últim.

Però tothom tranquil! Que s’adopti aquest llenguatge com a oficial, no vol dir que no es pugui continuar programant en Java. De fet tot el que està fet fins ara en format Java, codi existent i llibreries, són 100% compatibles amb Kotlin. Sens dubte, aquest anunci ha animat la comunitat de desenvolupadors d’Android. Estarem atents a les noves funcionalitats que s’afegiran en breu.
 

Autor: Eric Risco (Programador d’Andornet)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari