Entrades

L’escola hauria d’ensenyar a programar?

El que va començar com un tímid fenomen fa alguns anys, s’està convertint en objecte de debat en diferents sectors de la societat, estem parlant d’implantar a les escoles una assignatura per aprendre a programar.

Primer de tot: que és la programació? Segons Wikipedia, la programació és el procés de dissenyar, codificar, depurar i mantenir el codi font de programes computacionals. El codi font és escrit amb un llenguatge de programació. El propòsit de la programació és crear programes que tinguin un compartiment desitjat.

Actualment una persona ha deixat de ser simplement un consumidor digital per convertir-se en creador i receptor al mateix temps. Per aquest motiu, perquè des de l’escola no aprofitem per ensenyar als nens que poden utilitzar l’ordinador per realitzar múltiples tasques i al mateix temps poden interactuar-hi per crear programes que els ajudin a resoldre altres tasques?

L'escola hauria d'ensenyar a programar?

 

Fa un temps, Steve Jobs, va apuntar molt encertadament que “tota persona hauria d’aprendre a programar perquè també ensenya a pensar”.

Però, quins beneficis pot aportar la programació als nostres fills?

– Promou l’ús actiu i no el consum passiu de la tecnologia.

– Millora la realització d’altres matèries

– Afavoreix el pensament algorítmic.

– Potencia el procés creatiu i el treball en equip.

– Potencia d’utilització de diferents intel·ligències: Lingüística, matemàtica,

artística…

– Pot ser una font d’accés amb més facilitat al mercat laboral en un futur.

 

Actualment, l’Administració d’Obama, amb col·laboració de Google, ha posat en marxa diferents iniciatives perquè els nens es formin amb el llenguatge informàtic. I Països com Australia, Nova Zelanda, Estònia, Regne Unit, Alemanya inclouen en més o menys mesura l’assignatura de programació dintre del seu sistema educatiu.

 

 

Tal com sentencia Hadi Partovi (cofundador de Code.org) amb la implementació d’aquesta assignatura: “No esperem que tots els nens que aprenen a escriure es converteixin en novel·listes, ni que tots els que estudien àlgebra acabin sent matemàtics, en canvi, les dues són considerades com a habilitats fonamentals que tots els nens han d’aprendre. La programació informàtica també hauria de ser considerada com a tal”

 

Tant si s’acaba implementant com si no, des d’Andornet seguirem implementant les últimes novetats tecnològiques per obtenir la solució optima per al vostre negoci.

Demaneu informació als nostres consultors i us ajudarem a cercar una solució optima per al vostre negoci. Andornet és una empresa lider en solucions tecnològiques a Andorra.

Andornet – L’experiència al servei de les idees.

ITIL, una visió general

ITIL, una visió general

 

Si la teva feina està relacionada amb TI probablement has sentit alguna vegada parlar de ITIL.

ITIL (Biblioteca d’Infraestructura de Tecnologies de la Informació) es defineix com un conjunt de bones pràctiques destinades a millorar la Gestió dels Serveis de TI d’una organització.

ITIL resumeix un extens conjunt de procediments de gestió ideats per ajudar a les organitzacions a assolir qualitat i eficiència en les operacions de TI. Aquests procediments són independents al proveïdor i s’han desenvolupat per servir de guia i abastar tota la infraestructura, desenvolupament i operacions de TI.

ITIL es basa en la qualitat del servei  i el desenvolupament eficaç i eficient dels processos que cobreixen les activitats més importants de les organitzacions garantint així els nivells de servei establerts entre l’organització i els seus clients interns o externs. Read more